scrb
menu

Čím se zabýváme

Naše společnost má v oblasti své působnosti širokou škálu aktivit. Ty hlavní jsou následující:

Přírodní zahrada

Během utváření základního rázu zahrady bylo využito poměrně silného podmáčení okolních těžkých jílových půd a voda byla přiznána jako funkční a estetický prvek. Postupně dochází k doplňování jak původních, tak sbírkových rostlin, které vytvářejí rámec celé zahrady. U živočišné rozmanitosti zahrady je cílem vytvořit biotopově rovnocenné podmínky k životu, kdy je využito postupně jak vodních prvků, terénních modelací, tak i nově vznikajícího rostlinného patra. V zahradě tak během let vznikla unikátní recirkulační soustava jezírek a vodotečí, která dává celému projektu život. Součástí celku je funkční síť nezpevněných cestiček, které umožňují bezbariérový přístup do téměř celého prostoru zahrady. Zvířata obývají celý prostor zahrady, a to zatím jak ve formě přirozeného výskytu daného postupnými úpravami zahrady, tak v lidské péči.

Z volně žijících živočichů je významný návrat mnoha druhů obojživelníků, plazů a hmyzu, který vyžívá především možnosti vývinu ve starých kmenech a větvích stromů umísťovaných postupně v prostorách zahrady (jedná se především o bioodpad získaný při péči o vzrostlé stromy v rámci likvidace dřevní hmoty).

Mnohé druhy ptáků začínají využívat prostor zahrady k napájení díky klidné stojaté vodě, zrnožravé druhy ptáků z důvodu extenzivního přístupu k péči o trvalky vyzobávají semena z plodenství bylin. U živočichů chovaných v lidské péči jsou významnou skupinou želvy, jejichž druhová kolekce patří k jedné z největších v Evropě. Dále je zahrada členěna do několika prostorných venkovních výběhů, ve kterých žijí lamy, pštrosi afričtí, emu australští, menší plemena koní, ovce, kozy, mary stepní, vietnamská prasátka, surikaty, nosálové červení, dikobrazi, nutrie a další.

Součástí zahrady je několik výběhů a voliér pro ptáky, kde je možné spatřit různé druhy papoušků a drůbeže. Děti mají umožněný přístup do výběhu se suchozemskými želvami a morčaty. V jezírkách žije pestrá kolekce sladkovodních druhů ryb. 

Výuková, vzdělávací a osvětová činnost

Každoročně navštěvují prostory zahrady organizované školní skupiny za účelem jednodenních vzdělávacích programů vypracovaných našimi odborníky.