scrb
CZ
menu

Čím se zabýváme

Naše společnost má v oblasti své působnosti širokou škálu aktivit.

Výuková, vzdělávací a osvětová činnost

Programy pro žáky mateřských a základních škol

Každoročně navštěvují prostory zahrady organizované školní skupiny za účelem jednodenních vzdělávacích programů vypracovaných našimi odborníky.

V případě zájmu o naše vzdělávací programy nás neváhejte kontaktovat na emailu info@scrb.org nebo na telefonním čísle +420605251439.

 

Akreditované vzdělávací programy pro pedagogy a vedoucí zájmových kroužků

V roce 2019 se nám podařilo získat akreditaci Národního pedagogického institutu České republiky na následující vzdělávací programy.

Díky této akreditaci lze účast na těchto velmi zajímavých seminářích zahrnout do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Jedná se o celodenní programy:

  • Zachování a obnova biodiverzity
  • Trvalá udržitelnost vody v krajině
  • Ze života stromů

V případě zájmu o naše vzdělávací programy nás neváhejte kontaktovat na emailu info@scrb.org nebo na telefonním čísle +420605251439.

 

Projektová činnost

V případě zájmu o poradenství nebo projektovou činnost nás neváhejte kontaktovat na emailu hojny@scrb.org nebo na telefonním čísle +420731518418.

Přírodní zahrada Hartecká stezka

Naše společnost působí a realizuje své vzdělávací aktivity na území tzv. Hartecké stezky, naučné zahrady ležící na okraji Vysokého Mýta. Snažíme se tedy maximálně přispět k rozvoji zahrady a biodiverzity v ní. V následujících řádcích Vám naši zahradu zkusíme trochu přiblížit, ale nejraději budeme, když si uděláte čas  na výlet přímo k nám.

Co se u nás právě děje můžete sledovat na FB stránkách https://www.facebook.com/harteckastezka.

Jak vznikala Hartecká stezka?

Během utváření základního rázu zahrady bylo využito poměrně silného podmáčení okolních těžkých jílových půd a voda byla přiznána jako funkční a estetický prvek. Postupně dochází k doplňování jak původních, tak sbírkových rostlin, které vytvářejí rámec celé zahrady. U živočišné rozmanitosti zahrady je cílem vytvořit biotopově rovnocenné podmínky k životu, kdy je využito postupně jak vodních prvků, terénních modelací, tak i nově vznikajícího rostlinného patra. V zahradě tak během let vznikla unikátní recirkulační soustava jezírek a vodotečí, která dává celému projektu život. Součástí celku je funkční síť nezpevněných cestiček, které umožňují bezbariérový přístup do téměř celého prostoru zahrady. Zvířata obývají celý prostor zahrady, a to zatím jak ve formě přirozeného výskytu daného postupnými úpravami zahrady, tak v lidské péči.

Jací živočichové na Hartecké stezce žijí?

Z volně žijících živočichů je významný návrat mnoha druhů obojživelníků, plazů a hmyzu, který vyžívá především možnosti vývinu ve starých kmenech a větvích stromů umísťovaných postupně v prostorách zahrady (jedná se především o bioodpad získaný při péči o vzrostlé stromy v rámci likvidace dřevní hmoty).

Mnohé druhy ptáků začínají využívat prostor zahrady k napájení díky klidné stojaté vodě, zrnožravé druhy ptáků z důvodu extenzivního přístupu k péči o trvalky vyzobávají semena z plodenství bylin. U živočichů chovaných v lidské péči jsou významnou skupinou želvy, jejichž druhová kolekce patří k jedné z největších v Evropě. Dále je zahrada členěna do několika prostorných venkovních výběhů, ve kterých žijí lamy, pštrosi afričtí, emu australští, menší plemena koní, ovce, kozy, mary stepní, vietnamská prasátka, surikaty, nosálové červení, dikobrazi, nutrie a další.

Součástí zahrady je několik výběhů a voliér pro ptáky, kde je možné spatřit různé druhy papoušků a drůbeže. Děti mají umožněný přístup do výběhu se suchozemskými želvami a morčaty. V jezírkách žije pestrá kolekce sladkovodních druhů ryb.