scrb
CZ
menu

Výukové programy

Výukové programy probíhají názornou formou v naší přírodní zahradě u Vysokého Mýta. Je nutné je rezervovat předem.

Jednotlivé okruhy a samostatné

ZE ŽIVOTA STROMU

cena programu 50 Kč/žák

1. DŘEVO – jako trvale obnovitelný zdroj

 • co je to les
 • poznávání dřeva
 • určování stáří
 • využití dřeva

2. EKOSYSTÉM – i mrtvé dřevo může být živé

 • význam ponechání dřeva v přírodě
 • pojem ekosystém a biotop
 • broukoviště
 • dutiny stromů
 • štěpka a kůra není odpad

3. STROMY

 • co je to strom
 • ovocné stromy a jejich význam
 • arboristika – péče o stromy
 • aleje a stromořadí

ZVÍŘATA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ

cena programu 70 Kč/žák

 • program probíhá formou exkurze
 • seznámení s jednotlivými druhy v zahradě
 • osobní kontakt s některými zvířaty
 • zakončeno zábavným testem – Hartecký kvíz

HOSPODÁŘ NIKDY NESPÍ

cena programu 50 Kč/žák

1. ROK V ZAHRADĚ

 • život v zahradě v rámci jednoho roku – jaro, léto, podzim, zima
 • jak pomoci volně žijícím zvířatům během ročních období – úkryty, pítka, vytvoření životního prostoru v zahradě…
 • pěstování rostlin – příprava půdy, setí, sázení, sklizeň, další zpracování, uskladnění

2. CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

 • druhy hospodářských zvířat
 • rozdíl mezi hospodářským zvířetem a domácím – domestikovaným
 • hospodářské zvíře a jeho přínos pro člověka

3. HOSPODAŘENÍ

 • rozdíl mezi konvenčním a nekonvenčním hospodařením
 • permakulturní hospodaření
 • ekologické hospodaření

VODA

cena programu 50 Kč/žák

 • udržení vody v krajině
 • recirkulace
 • voda v zemědělství a vztah k půdě
 • voda v zahradě

CO SE DĚJE V KOMPOSTU

cena programu 50 Kč/žák

1. KOMPOSTOVÁNÍ

 • kde kompostovat – doma, na zahradě, ve škole, firmě, obci
 • co lze kompostovat
 • základní pravidla kompostování
 • využití kompostu
 • ekologický význam kompostování – snížení emisí skleníkových plynů, ovlivnění kvality spodních i povrchových vod

2. BIOODPAD

 • co je bioodpad
 • jak předcházet vzniku bioodpadů – kompostování
 • hlavní skupiny bioodpadů – BRO a BRKO
 • biologický rozklad odpadu
 • průmyslové zpracování bioodpadu – kompostárny, bioplynky

Zahrada je otevřena i pro veřejnost, ale ve školním roce jsou dopolední hodiny vyhrazené pro zájemce o výukové programy. O letních prázdninách výukové programy probíhají také.

Výukové programy probíhají v zahradě, kde momentálně není k dispozici krytá učebna, pouze venkovní přístřešek, proto doporučujeme návštěvu plánovat s ohledem na počasí.

ŠKOLNÍ VÝLETY

Cena organizovaného výletu je 40 Kč/žák.

Zahradu je možné navštívit i v rámci školního výletu a dopřát si individuální prohlídku bez výukového programu.