scrb
CZ
menu

EAPK

Kdo jsme:

Evropská asociace soukromých chovatelů a pěstitelů / European association of private keepers je sdružení soukromých subjektů (fyzických a právnických osob) chovatelů a pěstitelů, kteří  se věnují chovu volně žijících živočichů a pěstování rostlin za účelem jejich udržení v lidské péči.

Naše hodnoty:

Přijímáme hodnoty Společnosti pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú. dané její zakládací listinou článek lll:

Čl. III

Účel a předmět činnosti ústavu

Účelem ústavu je realizace činností užitečných společensky a hospodářsky, především pak v následujících oblastech:

1.         Ochrana životního prostředí, biodiverzity, ohrožených živočišných druhů a rostlin.

2.         Vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí, péče o živočišné a rostlinné druhy a trvale udržitelného rozvoje.

Za těmito účely ústav vyvíjí zejména následující činnosti:

1.         Poskytování možnosti pro chov a pěstování ohrožených živočichů a rostlin za účelem poznání jejich bionomie, umožnění jejich reprodukce a napomáhání jejich opětovnému rozšíření v přírodě.

2.         Podporování programů vedoucích k zachování a obnově druhového bohatství v oblastech tropů a subtropů.

3.         Osvěta a propagace v oblasti zachování a obnovy biodiverzity formou přednášek, konferencí, publikací a medializace.

4.         Výzkum, vyhledávání i transfer vhodných technologií a strategií pro zachování a obnovu biodiverzity, a to včetně spolupráce s ostatními subjekty státní správy, vzdělávacími a výzkumnými institucemi i partnery ze soukromého sektoru.

Naše cíle:

Cílem EAPK je zároveň svým členům poskytovat informace a hájit zájmy chovatelství/pěstitelství na úrovni legislativních úprav a norem, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Jak se stát členem:

Členství v EAPK je dobrovolné a bezplatné. Členem se může stát chovatel – pěstitel, či podporovatel EAPK vyplněním elektronického (viz níže) , či listinného formuláře

Aktuální počet členů

2021