scrb
CZ
menu

O společnosti


Kdo jsme

Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú. (SCRB) působí jako zapsaný ústav od roku 2018 a navazuje na činnost a tradici svého předchůdce – stejnojmenné obecně prospěšné společnosti.

Hlavním posláním a cílem působení SCRB je ochrana životního prostředí, rozvoj biodiverzity a ochrana ohrožených živočišných druhů a rostlin.

Tohoto cíle se snažíme docílit prostřednictvím vzdělávání a osvěty právě v oblastech ochrany životního prostředí, péče o živočišné a rostlinné druhy a trvale udržitelného rozvoje.

Osvětu provádíme především skrze vzdělávací programy určené jak pro žáky mateřských a základních škol, ale i pro samotné pedagogy a vedoucí zájmových kroužků.

Tyto programy jsou unikátní díky úzké spolupráci se společností Zahrada Harta s.r.o. a možnosti využití prostor ojedinělé přírodní zahrady, tzv. Hartecké stezky, která postupně vzniká na 4 hektarech pozemků v oblasti Harta na předměstí Vysokého Mýta a dnes již patří k evropským unikátům.

Kromě vzdělávacích programů se intenzivně věnujeme návrhům naučných školních zahrad, návrhům a realizaci naučných tabulí a také poradenství v oblasti ekologických projektů se specializací v arboristice, dendrologii, hydrologii i ochrany přírody obecně.

Více se o naší činnosti dozvíte v sekci Čím se zabýváme. https://www.scrb.org/cim-se-zabyvame/


Kam směřujeme

Jak bylo uvedeno, naším hlavním cílem je všestranná podpora udržení a rozvoje biodiverzity v lokálním i globálním měřítku. Máme tedy ambici být respektovaným partnerem municipalit, širších regionálních celků, centrálních orgánů státní správy, zoologických a botanických zahrad, ale i vzdělávacích institucí od mateřských škol až po univerzity.


Kde se vzala myšlenka aneb do hlubin zakladatelovi duše

„Je dusné horké ráno. Procházíme ulicí Quing –ping marketu v čínském Cantonu. Pomalu se začínají otevírat malé obchůdky v přízemí zchátralých domů a místní prodejci vystavují své zboží. Stovky a možná i tisíce želv zastoupené několika desítkami druhů pocházejících z jihovýchodní Asie a Indonésie jsou prodávány v dřevěných bednách a koších. Obrovské, fascinující množství živočichů, které jsme měli možnost vidět na tomto tržišti pocházelo velkým dílem z volné přírody okolních zemí. Žáby, ještěři, hadi, želvy i drobní savci byli prodáváni jako potravina a také jako součást tradiční čínské medicíny.“ (Guangzhou, květen 2000)

„Hlouček lidí nás obklopil tak těsně, že jsme se nemohli téměř ani pohnout. Malé dřevěné dveře byly zamčeny petlicí a my jsme stále čekaly na majitele, vydáni na pospas zvídavým pohledům. Bylo to pro ně nepochopitelné – proč cizinci chtějí vidět želvy? …. Ano, právě Chittagong je jedno z míst odkud se pašují vzácné druhy želv přes Myanmar na potravinové trhy v jižní Číně.“ (Chittagong, listopad 2002)

„Pátrání po výskytu sladkovodních a terestrických druzích želv jižní a jihovýchodní Asie nás dovedlo až sem. Do míst, kde se odehrává jedno z mnohých představení krutosti člověka k životu. Ano, právě v posledních zhruba 150 letech došlo k dramatickému zvýšení rychlosti úbytku rostlinných a živočišných druhů. Například v letech 1600 až 1700 vyhynul přibližně každé desetiletí jeden savčí a ptačí druh. V letech 1850 až 1950 se tento trend dostal na desetinásobné množství, zhruba jednoho druhu za rok (Smith et al., 1993). Významným problémem v tomto směru je fakt, že zatímco v dřívější době bylo vymírání pouze přírodním procesem, tak v současnosti je 99 % případů vyhynutí důsledkem lidské činnosti. Možná, že si člověk jako živočišný druh ve své biologické podstatě není schopen uvědomit rozsah a závažnost svého „boje o přežití“- možná, že naše schopnost inteligence a racionálního úsudku je až příliš zaměřena na nás samé. Nicméně život, jehož jsme nedílnou součástí, je zřejmě tím nejvzácnějším, co tato Země má a my nemáme právo ho zničit.“ (Vysoké Mýto, červen 2008)


Luděk Hojný, zakladatel Společnosti pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú.

 

 

Zakládací listina společnosti ke stažení.

Výroční zpráva společnosti 2019 ke stažení.

Výroční zpráva společnosti 2020 ke stažení

Výroční zpráva společnosti 2021 ke stažení

Výroční zpráva společnosti 2022 ke stažení