scrb
CZ
menu

O společnosti


Kdo jsme

Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú. (SCRB) působí jako zapsaný ústav od roku 2018 a navazuje na činnost a tradici svého předchůdce – stejnojmenné obecně prospěšné společnosti.

Hlavním posláním a cílem působení SCRB je ochrana životního prostředí, rozvoj biodiverzity a ochrana ohrožených živočišných druhů a rostlin.

Tohoto cíle se snažíme docílit prostřednictvím vzdělávání a osvěty právě v oblastech ochrany životního prostředí, péče o živočišné a rostlinné druhy a trvale udržitelného rozvoje.

Osvětu provádíme především skrze vzdělávací programy určené jak pro žáky mateřských a základních škol, ale i pro samotné pedagogy a vedoucí zájmových kroužků.

Tyto programy jsou unikátní díky úzké spolupráci se společností Zahrada Harta s.r.o. a možnosti využití prostor ojedinělé přírodní zahrady, tzv. Hartecké stezky, která postupně vzniká na 4 hektarech pozemků v oblasti Harta na předměstí Vysokého Mýta a dnes již patří k evropským unikátům.

Kromě vzdělávacích programů se intenzivně věnujeme návrhům naučných školních zahrad, návrhům a realizaci naučných tabulí a také poradenství v oblasti ekologických projektů se specializací v arboristice, dendrologii, hydrologii i ochrany přírody obecně.

Více se o naší činnosti dozvíte v sekci Čím se zabýváme. https://www.scrb.org/cim-se-zabyvame/


Kam směřujeme

Jak bylo uvedeno, naším hlavním cílem je všestranná podpora udržení a rozvoje biodiverzity v lokálním i globálním měřítku. Máme tedy ambici být respektovaným partnerem municipalit, širších regionálních celků, centrálních orgánů státní správy, zoologických a botanických zahrad, ale i vzdělávacích institucí od mateřských škol až po univerzity.


Kde se vzala myšlenka aneb do hlubin zakladatelovi duše

„Je dusné horké ráno. Procházíme ulicí Quing –ping marketu v čínském Cantonu. Pomalu se začínají otevírat malé obchůdky v přízemí zchátralých domů a místní prodejci vystavují své zboží. Stovky a možná i tisíce želv zastoupené několika desítkami druhů pocházejících z jihovýchodní Asie a Indonésie jsou prodávány v dřevěných bednách a koších. Obrovské, fascinující množství živočichů, které jsme měli možnost vidět na tomto tržišti pocházelo velkým dílem z volné přírody okolních zemí. Žáby, ještěři, hadi, želvy i drobní savci byli prodáváni jako potravina a také jako součást tradiční čínské medicíny.“ (Guangzhou, květen 2000)

„Hlouček lidí nás obklopil tak těsně, že jsme se nemohli téměř ani pohnout. Malé dřevěné dveře byly zamčeny petlicí a my jsme stále čekaly na majitele, vydáni na pospas zvídavým pohledům. Bylo to pro ně nepochopitelné – proč cizinci chtějí vidět želvy? …. Ano, právě Chittagong je jedno z míst odkud se pašují vzácné druhy želv přes Myanmar na potravinové trhy v jižní Číně.“ (Chittagong, listopad 2002)

„Pátrání po výskytu sladkovodních a terestrických druzích želv jižní a jihovýchodní Asie nás dovedlo až sem. Do míst, kde se odehrává jedno z mnohých představení krutosti člověka k životu. Ano, právě v posledních zhruba 150 letech došlo k dramatickému zvýšení rychlosti úbytku rostlinných a živočišných druhů. Například v letech 1600 až 1700 vyhynul přibližně každé desetiletí jeden savčí a ptačí druh. V letech 1850 až 1950 se tento trend dostal na desetinásobné množství, zhruba jednoho druhu za rok (Smith et al., 1993). Významným problémem v tomto směru je fakt, že zatímco v dřívější době bylo vymírání pouze přírodním procesem, tak v současnosti je 99 % případů vyhynutí důsledkem lidské činnosti. Možná, že si člověk jako živočišný druh ve své biologické podstatě není schopen uvědomit rozsah a závažnost svého „boje o přežití“- možná, že naše schopnost inteligence a racionálního úsudku je až příliš zaměřena na nás samé. Nicméně život, jehož jsme nedílnou součástí, je zřejmě tím nejvzácnějším, co tato Země má a my nemáme právo ho zničit.“ (Vysoké Mýto, červen 2008)


Luděk Hojný, zakladatel Společnosti pro zachování a obnovu biodiverzity z.ú.

 

 

Zakládací listina společnosti ke stažení.

Výroční zpráva společnosti 2019 ke stažení.

Výroční zpráva společnosti 2020 ke stažení