scrb
menu

O společnosti

Je dusné horké ráno. Procházíme ulicí Quing –ping marketu v čínském Cantonu. Pomalu se začínají otevírat malé obchůdky v přízemí zchátralých domů a místní prodejci vystavují své zboží. Stovky a možná i tisíce želv zastoupené několika desítkami druhů pocházejících z jihovýchodní Asie a Indonésie jsou prodávány v dřevěných bednách a koších. Obrovské, fascinující množství živočichů, které jsme měli možnost vidět na tomto tržišti pocházelo velkým dílem z volné přírody okolních zemí. Žáby, ještěři, hadi, želvy i drobní savci byli prodáváni jako potravina a také jako součást tradiční čínské medicíny. (Guangzhou, květen 2000)

Hlouček lidí nás obklopil tak těsně, že jsme se nemohli téměř ani pohnout. Malé dřevěné dveře byly zamčeny petlicí a my jsme stále čekaly na majitele, vydáni na pospas zvídavým pohledům. Bylo to pro ně nepochopitelné – proč cizinci chtějí vidět želvy? …. Ano, právě Chittagong je jedno z míst odkud se pašují vzácné druhy želv přes Myanmar na potravinové trhy v jižní Číně (Chittagong, listopad 2002)

Pátrání po výskytu sladkovodních a terestrických druzích želv jižní a jihovýchodní Asie nás dovedlo až sem. Do míst, kde se odehrává jedno z mnohých představení krutosti člověka k životu. Ano, právě v posledních zhruba 150 letech došlo k dramatickému zvýšení rychlosti úbytku rostlinných a živočišných druhů. Například v letech 1600 až 1700 vyhynul přibližně každé desetiletí jeden savčí a ptačí druh. V letech 1850 až 1950 se tento trend dostal na desetinásobné množství, zhruba jednoho druhu za rok (Smith et al., 1993). Významným problémem v tomto směru je fakt, že zatímco v dřívější době bylo vymírání pouze přírodním procesem, tak v současnosti je 99 % případů vyhynutí důsledkem lidské činnosti. Možná, že si člověk jako živočišný druh ve své biologické podstatě není schopen uvědomit rozsah a závažnost svého „boje o přežití“- možná, že naše schopnost inteligence a racionálního úsudku je až příliš zaměřena na nás samé. Nicméně život, jehož jsme nedílnou součástí, je zřejmě tím nejvzácnějším, co tato Země má a my nemáme právo ho zničit.
Luděk Hojný, zakladatel Společnosti pro zachování a obnovu biodiversity z.ú.

Naše společnost působí jako zapsaný ústav od roku 2018, navazuje na činnost a tradici svého předchůdce: stejnojmenné obecně prospěšné společnosti a úzce spolupracuje s partnerskou společností Zahrada Harta s.r.o.

Naše společnost zaštiťuje zcela ojedinělý projekt přírodní zahrady, která postupně vzniká na 4 hektarech pozemků v oblasti Harta na předměstí Vysokého Mýta od roku 2008 a dnes již patří k evropským unikátům. Dále se zabýváme výukovou, vzdělávací a osvětovou činností, poradenstvím a realizací ekologických projektů se specializací v arboristice, dendrologii, hydrologii i ochrany přírody obecně.

Zakládací listina společnosti ke stažení.