scrb
CZ
menu

Projekty

Hartecký žurnál

Čtvrtletník o životním prostředí a přírodě

Zajímavosti / Data / Novinky / Tipy

1. Vydání – Jaro 2020: Hartecký žurnál DUBEN 2020

2. Vydání – Léto 2020: Hartecký žurnál červenec 2020

3. Vydání – Podzim 2020: Hartecký žurnál PODZIM 2020

4. Vydání – Zima 2021: Hartecký žurnál ZIMA 2021

5. Vydání – Jaro 2021: Hartecký žurnál JARO 2021

6. Vydání – Léto 2021: Hartecký žurnál LÉTO 2021

7.Vydání – Jaro Léto 2022: Hartecký žurnál JARO LÉTO 2022 FINAL

8.Vydání – Podzim Zima 2022: Hartecký žurnál PODZIM ZIMA 2022

9. Vydání – Jaro Léto 2023: Hartecký žurnál JARO – LÉTO 2023 FINAL

10. Vydání – Zima 2024: Hartecký žurnál ZIMA 2023 – 2024

Hartecká stezka – podpora Norských fondů a SFŽP

Projekt 2021: Rozšíření populace silně ohrožených obojživelníků a plazů

Hartecká stezka s příchodem jara opět otevřela své brány a kromě jiných novinek, inovací a zlepšení mohou být letos návštěvníci svědky zrealizovaného projektu Hartecká stezka – rozšíření populace silně ohrožených obojživelníků a plazů. Cílem projektu byla a je péče o silně ohrožené druhy v částečně urbanizovaném prostředí a podpora rozvoje populací. Konkrétně se jedná o ještěrku obecnou, slepýše křehkého, kuňku obecnou (ohnivou) a čolka obecného.

Výstupem projektu jsou vytvořené pásy vhodných biotopů pro uvedené ohrožené druhy na pozemcích Hartecké stezky. Ve prospěch rozšíření populace ještěrky obecné a slepýše obecného vznikl pás ručně skládané suché zídky z opukového kamene a ve prospěch rozšíření kuňky obecné a čolka obecného došlo k vytvoření dvou podlouhlých tůní.

„Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.“

„Supported by grant from the people of Norway.“

Rozšíření výukových prostor

Renovujeme a rozšiřujeme pro Vás vnitřní učebnu na Hartecké stezce

Jelikož v současné době probíhají výukové environmentální programy pouze v zahradě, tak jsme velmi limitováni počasím a jeho přízní. Díky rozšíření výukových prostor do sídla ústavu a rekonstrukcí těchto velmi starých prostor vzniká velká učebna o velikosti cca 100m2.

Učebna bude využívána jak pro výukové programy pro školy, tak pro další připravované projekty – akreditační programy, školení a workshopy, které budou určeny i pro širokou veřejnost. Díky novým prostorám nebudeme omezeni počasím a nabídku programů budou zájemci moci využívat celoročně. Zatím přidáváme foto ze zahájení prací.

Projekt probíhá za významné podpory Pardubického kraje, kterému tímto ještě jednou děkujeme.

Evropa věků

Projekt zachování a obnovy původní fauny a flory v Evropě 2020 – 2030

Evropa věků je projekt vytvořený týmem Společnosti pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú. a je subsidiárním projektem již 12 let fungujícího projektu Hartecká stezka, který byl několikrát částečně podpořen i z veřejných, především pak krajských zdrojů. Hlavním záměrem projektu Evropa věků je přiblížení historického vývoje Evropy v oblasti krajiny, ekologie, biologické rozmanitosti a dalších aspektů působení lidského osídlení na tomto území.

Ambicí projektu je upozornit své návštěvníky i širokou veřejnost na současné trendy a problémy v oblasti vývoje klimatu, vodního režimu krajiny, ekologie a biodiverzity v návaznosti na historické souvislosti. Současně pak samozřejmě identifikovat možná řešení problémů a poskytnout možný výhledem do budoucnosti.

Realizace projektu bude probíhat formou naučné Evropské stezky plynoucí známými historickými obdobími s důrazem na jednotlivé body zájmu (krajina, ekologie, biodiverzita,..) až do současnosti.

Součástí Evropské stezky bude ukázka biotopů různých druhů rostlin a živočichů od vodních mikro-biotopů až po velkou megafaunu, která bude nejviditelnější dominantou Evropské stezky (pratur, zubr, divoký kůň…).