scrb
EN
menu

EAPK

 

Kdo jsme:

Evropské sdružení soukromých chovatelů je sdružením soukromých subjektů (fyzických i právnických osob) chovatelů a pěstitelů, kteří se věnují chovu volně žijících zvířat a pěstování rostlin za účelem jejich udržení v lidské péči.

Naše hodnoty:

Přijímáme hodnoty Společnosti pro ochranu a obnovu biodiverzity dané jejím článkem lll:

Umění. III

Účel a předmět činnosti ústavu

Účelem ústavu je provádění společensky a ekonomicky prospěšných činností, zejména v těchto oblastech:

1. Ochrana životního prostředí, biodiverzity, ohrožených druhů zvířat a rostlin.

2. Vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí, péče o živočišné a rostlinné druhy a udržitelného rozvoje. 

Pro tyto účely ústav vyvíjí zejména tyto činnosti:

1. Poskytování možnosti chovu a pěstování ohrožených živočichů a rostlin za účelem poznání jejich bionomie, umožnění jejich rozmnožování a napomáhání jejich opětovnému šíření v přírodě.

2. Podpora programů vedoucích k zachování a obnově druhového bohatství v tropech a subtropech.

3. Vzdělávání a propagace v oblasti ochrany a obnovy biodiverzity formou přednášek, konferencí, publikací a medializace.

4. Výzkum, vyhledávání a transfer vhodných technologií a strategií pro zachování a obnovu biodiverzity, včetně spolupráce s dalšími subjekty státní správy, vzdělávacími a výzkumnými institucemi a partnery ze soukromého sektoru.

Naše cíle:

Cílem EAPK je poskytovat svým členům informace a hájit zájmy chovu/chovu na úrovni legislativních úprav a standardů, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Jak se stát členem:

Členství v EAPK je dobrovolné a bezplatné. Členem se může stát chovatel – pěstitel nebo příznivec EAPK vyplněním elektronického (viz níže) nebo papírového formuláře.

Aktuální počet členů

1 759