scrb
CZ
menu

Pošli DMS

Dárcovská sms (DMS) je nejrychlejší způsob, jak podpořit naši činnost a tím i rozvoj biodiverzity nejen na Hartecké stezce.

Ne každý má prostředky na adoptivní rodičovství, ale 30, 60 nebo 90 Kč jsou finance, které si možná můžete dovolit postrádat ve prospěch dobré věci.

Co se stane s Vašimi penězi?

Podle aktuální potřeby Váš příspěvek použijeme k financování jedné z následujících oblastí naší
činnosti:

 • Chov zvířat
 • Výsadba rostlinstva
 • Rozvoj infrastruktury stezky
 • Naučné programy pro mateřské školy a školy
 • Stipendia pro studenty
 • Podpora vědeckých programů
 • Mezinárodní spolupráce

Jak poslat DMS?

V případě jednorázových DMS stačí na číslo 87 777 poslat SMS ve tvaru:

  • DMS HARTECKASTEZKA 30
  • DMS HARTECKASTEZKA 60
  • DMS HARTECKASTEZKA 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

V případě trvalých DMS stačí na číslo 87 777 poslat SMS ve tvaru:

 • DMS TRV HARTECKASTEZKA 30
 • DMS TRV HARTECKASTEZKA 60
 • DMS TRV HARTECKASTEZKA 90

Cena této DMS, která se bude automaticky odesílat každý měsíc, je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

Kdo projekt DMS spravuje a ručí za něj?

Jedná se o společný projekt Fóra dárců a Asociace poskytovatelů mobilních sítí (APMS), která sdružuje O2, T-Mobile a Vodafone. Každá nestátní nezisková organizace, která chce získávat finanční prostředky přes DMS, se musí zaregistrovat a předložit dokumenty dokládající její věrohodnost (výroční a finanční zprávu, potvrzení o své existenci za období alespoň dvou let) a zároveň navrhnout, na co konkrétně získané prostředky využije.

Děkujeme, že pomáháte i Vy!