scrb
menu

Kam směřujeme

Naším cílem je všestranná podpora udržení a rozvoje biodiverzity v lokálním i globálním měřítku, jakož i vzdělávací, osvětová a výzkumná činnost jak v teoretické, tak praktické rovině. Máme ambici stát se respektovaným partnerem municipalit, zoologických a botanických zahrad, vzdělávacích institucí od mateřských škol až po univerzity, a poskytovat výuku i odborné zázemí pro studium a praktické aktivity.

V naší přírodní zahradě máme pro příští desetiletí smělé plány. V oblasti fauny chceme vybudovat nové želví safari, zahájit chov menších kočkovitých šelem a afrických kopytníků, obnovit chov vačnatců, zřídit vnitřní expozici plazů a vybudovat voliéry pro vodní a brodivé ptáky.

Do roku 2029 chceme rozdělit zahradu územně i pomocí instalované infografiky do čtyřech tematických miniokruhů:

  • Afrika – severovýchodní část Hartecké stezky
  • Austrálie – středovýchodní část Hartecké stezky
  • Evropa – dominantní okruh – střed, jih, západ
  • Český venkov

V oblasti flóry chceme vybudovat kolekci okrasných hortenzií, bazalek a rododendronů, areál „naučného lesíku“ s odpočinkovými zónami, vytvořit leknínovou řeku, zbudovat odolnou subtropickou zónu z vybraných druhů subtropických rostlin tolerantních ke klimatu mírného pásma a farmářskou zahradu pro školy a školky. Vysadíme přístupové aleje a zřídíme dětskou zoo.

Velký význam přikládáme vybudování odpovídající infrastruktury a dosažení vysoké úrovně občanské vybavenosti pro pohodlí a bezpečí návštěvníků i zaměstnanců zahrady.